Nastavení preferencí souborů cookies

Souhlasem nám umožníte využívat soubory cookies k poskytovaní služeb a analýze návštevnosti.

Soubory cookies zjednodušují používání webů. Ukládají předvolby uživatelů a pomáhají k zobrazení obsahu podle Vašich potřeb. Respektujeme Vaše soukromí, proto se můžete rozhodnout některé soubory cookies neakceptovat. Cookies slouží i k zajištění funkčnosti a bezpečnosti webových stránek. Zablokování některých z nich může ovlivnit funkčnost stránek či nabízených služeb.

Řízení předvoleb poskytování souhlasu

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů

Obchodní firma: KLADOS s.r.o.

Sídlo: Cyrila Boudy 1444, 272 01 Kladno, CZ

IČO: 27573672

DIČ: CZ27573672    

Spisová značka: Společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze – oddíl C, vložka 116792

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Statutární orgán: Vladimír Hrubeš, jednatel

Webová stránka: https://mapnpaw.com

E-mail: info@mapnpaw.com

1. Udělení souhlasu

1.1     Používáním aplikace Map´n paw  uživatel jako Subjekt údajů uděluje tímto shora jmenované obchodní společnosti (dále jen „Správce“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek.

1.2     Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala používání aplikace.

1.3     Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

1.4     Zpracováním osobních údajů uživatel může Správce pověřit níže uvedené třetí osoby, jakožto zpracovatele.

1.5     Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

2. Osobní údaje a další údaje, které budou zpracovány

  • jméno
  • přezdívka 
  • e-mailová adresa
  • profilová fotografie uživatele
  • fotografie navštívených míst vložené do aplikace uživatelem
  • hodnocení a komentáře navštívených míst vložené do aplikace uživatelem
  • geolokace uživatelem navštívených míst
  • heslo

3. Účel zpracování osobních údajů

3.1     Využívání v aplikaci Map´n paw

3.2     Obchodní sdělení poskytovatele uživatelům

4. Doba zpracování osobních údajů

4.1   Od udělení tohoto souhlasu do jeho odvolání

5. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím stranám

5.1     Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

5.2     Peko studio s.r.o., https://peko-studio.cz/kontakt

5.3     AWS – Amazon RDS - databáze

5.4     Roští.cz  - obrázky a data

5.5     Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

6. Poučení

6.1     Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

6.2     Subjekt údajů s uvedeným zpracováním uděluje svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.

6.3     Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

      1)     osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,
      2)     důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je krom shora uvedeného zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
      3)     při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování,
      4)     Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
      5)     Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,
      6)     Subjekt údajů má právo (např. e-mailem či poštou):

  a) kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, tj. vzít udělený souhlas zpět,
                                                                                                    b)  požadovat od Správce informaci, jaké jeho osobní údaje zpracovává,
                                                                                                    c)  právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování,
                                                                                                    d) má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i
                                                                                                    e)  právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Zapomněli jste heslo? Zadejte e-mail, na který Vám přijde odkaz pro změnu hesla.
REGISTROVAT SE PŘES FACEBOOK

nebo

Již máte účet? Přihlášení